Thông tin thành viên HĐQT & BĐH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT 
Ông Gia Bảo đã từng tốt nghiệp Cử nhân và Tiến sĩ trường Đại học Năng lượng Moscow – Liên Bang Nga.
Ông Gia Bảo giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT của An Dương Thảo Điền từ tháng 09/2012 đến nay. Ông Gia Bảo đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Long Bảo.
 
 
Ông Nguyễn Nhân Bảo – Thành viên HĐQT  kiêmTổng Giám Đốc
Ông Nhân Bảo đã từng tốt nghiệp Cử nhân trường Đại học Kỹ thuật Budapest – Hungary và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Viện tiền tệ trường Đại học BME – Hungary
Trước khi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT ADTD Group, ông Bảo đã có thời gian công tác tại Công ty CP Phát triển hạ tầng Công nghệ BSI. Ngoài ADTD Group, ông Bảo còn nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo và Đầu tư Toàn Cầu.
 
 
Ông Nguyễn Hải Thanh Bình – Thành viên HĐQT
Ông Bình tốt nghiệp Cử nhân ngành Thương mại - Đại học Rmit Vietnam, và trở thành thạc sĩ khoa học Quản lý dự án Đại học Northeastern Boston, MA, USA
Trước khi gia nhập ADTD Group, ông Bình đã có thời gian công tác tại Công ty CP Đầu tư HFIC với chức vụ Trưởng nhóm quan hệ đầu tư.
 
 
Ông Bùi Đức Nhân – Thành viên HĐQT
Ông Bùi Đức Nhân đã từng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) – Trường Kinh Doanh Audencia – Pháp.
Trước khi gia nhập vào ADTD Group, Ông Nhân đã từng công tác tại Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Công Nghệ BSI và Công ty CP Customer Smile.
 
 
Ông Nguyễn Hoài Anh – Thành viên HĐQT
Ông Anh tốt nghiệp Cử nhân trường Đại học Hoa Sen 
Trước khi gia nhập vào ADTD Group, ông Anh đã từng công tác tại Công ty CP ĐT và ĐT Toàn Cầu
 

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông NGUYỄN NHÂN BẢO
Tổng Giám đốc

 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com