Đại hội đồng cổ đông

 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2018 (Mới)  
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2017
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2016
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2015
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2014
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2013
 
 
   

 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Phòng 1901 tầng 19 Cao ốc Mê Linh Point Tower
Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com