Đại hội đồng cổ đông

 
 
 
 
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2020  (Mới)
 
 
 
 
 
 
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2019
 
 
=====================================================
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2018
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2017
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2016
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2015
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2014
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2013
 
 =
   

 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Phòng 1901 tầng 19 Cao ốc Mê Linh Point Tower
Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com