Thông tin về họp Đại Hội Cổ Đông ngày 18-04-2013

Ngày 18/4/2013 Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên cho nhiệm kỳ 2013 - 2017 với sự có mặt của các cổ đông, cán bộ nhân viên tại Novotel Saigon Centre.
Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng phát triển năm 2013, thay đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi thành viên trong hội đồng quản trị…
Đại hội đã nhất trí và thông qua nhiều chiến lược quan trọng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2013-2017, với mục tiêu phát triển các dự án trọng điểm mà Công ty đang là chủ đầu tư nhằm mở rộng quy mô và đa dạng hóa khách hàng cho Công ty. Ông Nguyễn Nhân Bảo tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT An Dương Thảo Điền nhiệm kỳ 2013-2017 với số phiếu bầu tuyệt đối.
Đại hội cũng đã bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, theo đó Ông Lê Hồ Ánh và Ông Dương Quốc Chính đã trúng cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị An Dương Thảo Điền.
Năm 2013 sẽ là năm bản lề, là bước ngoặt quan trọng để An Dương Thảo Điền thực hiện chiến lược 5 năm tiếp theo - giai đoạn bứt phá, phát triển nhanh và mạnh mẽ.
An Dương Thảo Điền là một công ty trẻ, năm 2012 vừa qua lại rơi vào thời kỳ sóng gió nhất của nền kinh tế trong và ngoài nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn đặc biệt, nhưng Công ty đã có cơ cấu thành công và bước đầu tạo được dấu ấn riêng trên thị trường.

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com