HAR công bố đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013

Ngày 22/6/2013 ADTD quyết định chọn công ty TNHH kiểm toán Đông Á làm đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và BCTC kiểm toán năm 2013.

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com