Quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Cty CP Khu Du Lịch Đảo San Hô (sau khi nhận chuyển nhượng Công ty Cổ Phần Khu Du Lịch Đảo San Hô sẽ trở thành công ty con của Công Ty CP ĐT TM BĐS An Dương Thảo Điền)


Quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần Khu Du Lịch Đảo San Hô( sau khi nhận chuyển nhượng Công ty Cổ Phần Khu Du Lịch Đảo San Hô sẽ trở thành công ty con của Công Ty CP ĐT TM BĐS An Dương Thảo Điền)
 
 
 
---- ***----

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com