Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 04 tháng 10 năm 2022

 
 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 04 tháng 10 năm 2022
 
---- ***----
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com