adtd1.jpg

Tin mới nhất

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 Báo cáo tài chính  quý 2 năm 2024 2024-07-22 -     Báo cáo tài chính  quý  2 năm 2024   ---- *...
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Báo cáo tài chính  quý  1 năm 2024 2024-04-20 -     Báo cáo tài chính  quý  1 năm 2024   ---- *...
Báo cáo thường niên 2023 Báo cáo thường niên 2023 2024-04-16 -     Báo cáo thường niên năm 2023.   ---- ***----   &...
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023. 2024-01-19 -     Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023.   ---- ***---- ...
Thông báo thay đổi nhân sự- Người phụ trách quản trị công ty Thông báo thay đổi nhân sự- Người phụ  trách quản trị công ty 2023-09-28 -     Thông báo thay đổi nhân sự- Người phụ  trách quản trị cô...
Báo cáo thường niên năm 2022 Báo cáo thường niên năm 2022 2023-04-21 -     Báo cáo thường niên năm 2023 ---- ***----     ...
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Báo cáo tài chính  quý 1 năm 2023 2023-04-21 -     Báo cáo tài chính  quý 1 năm 2023 ---- ***----  ...

Thông báo

 
 
 
 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com
: