Thông tin thành viên HĐQT & BĐH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT 
Ông Nguyễn Gia Bảo tốt nghiệp Cử nhân và Tiến sĩ trường Đại học Năng lượng Moscow – Liên Bang Nga.
Trước khi gia nhập An Dương Thảo Điền, ông Nguyễn Gia Bảo từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Long Bảo.
 
 
Ông Nguyễn Nhân Bảo – Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Nhân Bảo tốt nghiệp Cử nhân trường Đại học Kỹ thuật Budapest – Hungary và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Viện tiền tệ trường Đại học BME – Hungary.
Trước khi gia nhập An Dương Thảo Điền, ông Nguyễn Nhân Bảo đã có thời gian công tác tại Công ty CP Phát triển hạ tầng Công nghệ BSI và từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo và Đầu tư Toàn Cầu. 
 
Bà Ngô Tố Giao – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Bà Ngô Tố Giao tốt nghiệp Thạc sỹ Xây dựng Đại học Công nghiệp nhẹ Zaporozhye và Tiến sĩ Học viện nghiên cứu Kinh tế Chính trị Quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Trước khi gia nhập An Dương Thảo Điền, bà Ngô Tố Giao đã có thời gian công tác tại Công ty TNHH tập đoàn Sun World và Công ty DNXH Viện TVHĐQT Việt Nam (VIOD)
 
 
Ông Bùi Đức Nhân – Thành viên HĐQT
Ông Bùi Đức Nhân tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) – Trường Kinh Doanh Audencia – Pháp.
Trước khi gia nhập An Dương Thảo Điền, ông Bùi Đức Nhân đã có thời gian công tác tại Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Công Nghệ BSI và Công ty CP Customer Smile.
 
 
Bà Lê Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT
Bà Lê Thị Thu Hiền tốt nghiệp Cử nhân trường Coogn nghệ thông tin – Đại Học Đà Nẵng 
Trước khi gia nhập An Dương Thảo Điền, bà Lê Thị Thu Hiền đã có thời gian công tác tại Công ty TNHH ACACIA VIỆT NAM
 
BAN ĐIỀU HÀNH
 
Bà Ngô Tố Giao -Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Ngọc Ánh - Kế toán trưởng
 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com
: