Y tế và giáo dục

Phát triển du lịch sinh thái có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của ngành du lịch trên quan điểm tài nguyên và môi trường. Để phát triển ngành công nghiệp không khói có hiệu quả, cũng như để phát triển ngành công nghiệp không khói có hiệu quả, bảo vệ môi trường, tạo ra những khu du lịch xanh, với mong muốn hướng tới phát triển loại hình du lịch sinh thái là loại hình du lịch đặc trưng trong phát triển du lịch Việt Nam. Bởi vì du lịch sinh thái là loại hình du lịch mang đậm nội dung văn hóa, mang tính bền vững, du lịch sinh thái không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách quốc tế mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com
: