HAR - Niêm yết và giao dịch cổ phiểu thay đổi niêm yết

 
 
Ngày 08/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 947/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã CK: HAR) như sau:
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 386/QĐ-SGDHCM ngày 06/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
-         Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 18.199.938 cổ phiếu
-         Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
-         Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 54.599.813 cổ phiếu
-         Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 545.998.130.000 đồng
-         Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/10/2014
-         Ngày chính thức giao dịch: 17/10/2014

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com
: