Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Thai Invest International

 
 
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Thai Invest International
 
 
---- ***----
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Phòng 1901 tầng 19 Cao ốc Mê Linh Point Tower
Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com